Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

0
249

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả cần sự tổng hợp từ nhiều yếu tố. Kế hoạch kinh doanh được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, một kế hoạch kinh doanh hiệu quả sẽ mang đến thành công cho doanh nghiệp. Chúng ta cùng tìm hiểu quy trình để hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả như thế nào?

z6

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả cần sự tổng hợp từ nhiều yếu tố

Trở ngại lớn nhất của hầu hết các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu chính là không xây dựng được kế hoạch kinh doanh. Hoạch định kế hoạch kinh doanh ngay từ đầu chính là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

  • Xây dựng mục tiêu: đầu tiên doanh nghiệp cần tìm ra được mục đích bạn muốn đạt được trong tương lai là gì. Nên xây dựng mục tiêu có tính thực tế và có thể thực hiện được như: lợi nhuận, thị phần, cơ hội,…..Bước đầu để hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả chính là đề ra được mục tiêu cụ thể và rõ ràng.

z10

Trở ngại lớn nhất của hầu hết các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu chính là không xây dựng được kế hoạch kinh doanh

  • Đánh giá được thực trạng: đánh giá dựa trên môi trường kinh doanh và nội lực. Về môi trường kinh doanh cần xem xét tổng thể các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, tình hình chính trị,….đang diễn ra xung quanh sẽ mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội và nguy cơ gì. Về nội lực cần xem xét các yếu tố như: quản lý, tài chính, sản xuất, nghiên cứu,……một cách toàn diện để có thể hoạch định được một kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
  • Chiến lược: giai đoạn kế tiếp là xây dựng chiến lược kinh doanh. Sau khi đã đưa ra được những đánh giá, bạn cần có sự lựa chọn và đưa ra nhiều phương án phát triển khác nhau. Mỗi phương án phải dựa trên sự cân nhắc giữa nội lực và các yếu tố khách quan, chi phí, nguồn lực, khả năng chi trả,…

z18

Đánh giá dựa trên môi trường kinh doanh và nội lực

  • Thực hiện: hiệu quả của việc hoạch định một kế hoạch kinh doanh dựa trên việc thực hiện thực tế. Bước này được chia làm 2 giai đoạn là: tổ chức con người, nguồn lực và chính sách phát triển. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt cả 2 bước này để có thể thành công khi triển khai thực hiện kế hoạch đã hoạch định.
  • Kiểm soát và đánh giá: trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh, các nhà quản lý sẽ giám sát hiệu quả cũng như đánh giá sự phù hợp của kế hoạch như thế nào và có sự bổ sung, hoàn thiện.

z1

Hiệu quả của việc hoạch định một kế hoạch kinh doanh dựa trên việc thực hiện thực tế

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả là cả một quy trình mà ở đó mỗi bước đều cần được thực hiện tuần tự, cân nhắc để có thể mang đến thành công

Bạn cần biết cách để hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả? Bạn muốn tìm giải pháp nâng cao hiệu quả cho các chiến lược kinh doanh? Hãy cùng với http://www.diengiathegioi.com/ chia sẻ những bí quyết, kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp thật hữu ích và thiết thực.

từ khóa: Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, hoach dinh mot ke hoach kinh doanh hieu qua

BÌNH LUẬN